HYVÄÄ NAISTENPÄIVÄÄ!

Inspiroivia naisia ja äitejä on kaikkialla ympärillämme selviytymässä elämän päivittäisistä asioista, lasten suomista iloista ja murheista, työnteon nautinnosta ja paineista. Tavarantoimittajamme Nkuku on vahvasti omalla toiminnallaan tukemassa kehitysmaiden naisia erityisesti Intiassa. Paitsi tuotteiden valmistajia, Nkuku tukee kehitysmaiden naisten olojen parantamista myös välillisesti. Seuraava pieni tarina esittelee yhden inspiroivan naisen, jonka toimintaa Nkuku tukee. Hän on Katie, avustusjärjestö FRANK Waterin perustaja ja johtaja, joka on ottanut rohkeita askeleita seuratakseen unelmiaan ja noudattaakseen periaatteitaan.

PUHTAALLA VEDELLÄ ELÄMÄÄ PELASTAMASSA

Katien unelma on tuottaa puhdasta, terveellistä vettä järjestönsä keräämien avustusten tuotoilla. Alun perin Katiella oli vain vähän kokemusta ja tietoa alan kehitystyöstä. Hän ei kuitenkaan antanut sen rajoittaa itseään, vaan palkkasi avukseen ryhmän alan parhaita asiantuntijoita. Tiiminsä ja oman sinnikkyytensä ja päämäärätietoisuutensa ansiosta Katie on onnistunut keräämään rahoitusta ja asennuttamaan useita puhtaan veden järjestelmiä ympäri Intian maaseutua. Näiden ansiosta perheiden elinolosuhteet maaseudulla paranevat merkittävästi ja jopa ihmishenkiä pelastuu. Katie vieraili runsas vuosi sitten muutamissa näistä kylistä keskustellakseen työnsä seuraavista ratkaisevista askelista. Hänen matkaseuranaan oli hänen oma tyttärensä Amelia.

“Runsaan kolmen viikon aikana vierailimme tyttäreni Amelian kanssa yli kahdessakymenessä yhteisössä neljässä eri osavaltiossa Intiassa. Tapasimme matkallamme kymmenittäin ihmisiä ja saimme kuulla paljon heidän tarinoitaan.”

Yhteistä heidän vierailuilleen yhteisöissä oli havainto siitä, kuinka merkittävästi puhtaan veden saanti niissä vaikuttaa erityisesti naisten ja lasten elämään.

Katie vieraili mm. Bhaiga -yhteisössä ja keskusteli Parvatin kanssa.

“Vuonna 2014 Bhaigan yhteisössä ei ollut turvallista puhtaan juomaveden lähdettä. Vesi oli kullanarvoista, koska sitä oli niin hankala löytää. Sen vuoksi ihmiset joivat usein likaista tai saippuaista vettä ja olivat siksi usein sairaita. Parvati on kolmen tyttären äiti ja jäsen kyläkomiteassa, jonka autoimme perustamaan kartoittaessamme kylän tarpeita. Vierailupäivänämme Parvati perheineen johdatti meidät ylpeänä yhdelle kylän keskustassa sijaitsevista käsipumpulla toimivista kaivoista. Pumpulla nostetaan puhdasta juomakelpoista pohjavettä. Kaivoa valvovat ja huoltavat kylän vesikomitean jäsenet. Ennen asennettua pumppua useimmat kylän naiset joutuivat käyttämään suurimman osan ajastaan veden keräämiseen, taloustöihin ja nuorimpien lasten ruoasta ja hoidosta huolehtimiseen. Tulojen hankinta jäi pelkästään miehille eikä tytöillä ollut aikaa ja mahdollisuutta käydä koulua.”

Joissakin tapauksissa kyläläisten piti kävellä yli 7 km edestakainen matka hakeakseen ämpärillisen vettä.

Matkan lähestyessä loppuaan Katie ja Amelia istuivat leirinuotiolla jakamassa toisten kanssa tarinoita, joita he olivat kuulleet matkallaan viimeisten viikkojen aikana.

”Keskustellessamme yhteisön kehittämisen monimutkaisuudesta ja haasteista totesin ajattelematta lausahdustani sen enempää ”siinä tarvitaan enemmän miesvoimia”. Silloin tyttäreni pomppasi ylös ja sanoi poikkeuksellisen uhmakkaalla äänellä ”Minun mielestäni enemmän naisvoimaa olisi vielä parempi, äiti!” Hiljainen, kärsivällinen kumppanini oli vierelläni imenyt kaiken itseensä ja käsitellyt näkemäänsä ja kokemaansa mielessään omalla tavallaan. Hän oli omin silmin nähnyt ja todistanut sen, miten naiset, kun heille annettiin tilaisuus, voivat ottaa hallintaansa ei pelkästään oman tulevaisuutensa vaan sekä perheensä että koko yhteisönsä elämän muuttamisen.”

Nkuku tukee FRANK Waterin työtä

Nkuku tekee yhteistyötä käsityöläisten kanssa ympäri maailmaa, mutta valtaosa valikoimasta on kuitenkin Intiassa tehtyä käsityötä. Lukuisat vierailut Intiassa ovat paljastaneet tämän kauniin maan ihmeellisyyden ja elinvoimaisuuden, mutta myös sen kärsimyksen ja köyhyyden. Avustusjärjestö FRANK Water kiinnitti Nkukun huomion, koska se auttaa kohentamaan köyhimpien kylien elintasoa perustamalla puhtaan veden järjestelmiä alueilla, jotka ovat usein liian syrjäisiä suuremmille hyväntekeväisyysjärjestöille.

Tämä ruohonjuuritason avustustoiminta kohtaa lukemattomia haasteita sekä porausreikien asentamisessa, lähteiden kunnostamisessa ja vaihtoehtoisten puhtaan veden ratkaisujen löytämisessä, että myös yhteisön ihmisten kouluttamisessa näiden uusien järjestelmien hyödyntämiseen ja ylläpitoon sekä puhtaan veden käsittelyyn.

FRANK Water on saanut aikaan valtavan muutoksen näissä yhteisöissä auttamalla taistelussa likaisen veden aiheuttamia tauteja vastaan tarjoamalla heille ihmisen perusoikeuden puhtaaseen veteen. Puhtaan veden saanti on poistanut naisilta ja tyttäriltä tarpeen kävellä pitkiä matkoja veden keräämiseksi ja antanut heille mahdollisuuden keskittyä muihin kotielämän tarpeisiin. Mikä tärkeintä, se on jättänyt enemmän aikaa nuorille tytöille, jotka ehtivät sen ansiosta käydä koulua.

Lisää FRANK Waterista  http://www.frankwater.com/

Lisää Nkukusta 

Haluatko tietää naisista Nkukun tuotteiden takana? Tutustu Gyarsiin, joka on viimeistellyt Kitu-ripustuskoukut.

Verkkokauppaan pääset tästä www.greatroomshop.fi  ja suoraan Nkukun tuotevalikoimaan tästä

Greatroomshop – tahto tehdä hyvää –